Kurs CISCO CCNA Security

Nazwa kursu:Kurs CISCO CCNA Security.
Cena:1 600,00 /zł brutto
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych.
Wersja kursu:Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) .
Cel kursu:Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 640-554 IINS.
Wymagania:Certyfikat na poziomie: CCENT lub CCNA Routing and Switching.
Czas trwania kursu:80 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
3. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
4. Potwierdzenie ukończenia kursu.
5. Zniżkę na egzamin certyfikacyjny (do 50% ceny).
Szczegółowy program kursu:- Zagrożenia w dzisiejszych sieciach.
- Zabezpieczanie urządzeń sieciowych.
- Uwierzytelnianie, autoryzacja i rozliczanie (AAA).
- Implementacja technologii ścian ogniowych (firewall).
- Implementacja ochrony przed zagrożeniami (IPS).
- Zabezpieczanie lokalnej sieci.
- Systemy kryptograficzne.
- Zarządzanie bezpieczną siecią.