Kurs CISCO CCNA

Nazwa kursu:Kurs CISCO CCNA.
Cena:3 200,00 /zł brutto (2x1 600,00 zł)
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu sieci komputerowych.
Wersja kursu:Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching.
Cel kursu:Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 200-120 CCNA.
Wymagania:Brak wymagań wstępnych.
Czas trwania kursu:160 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
3. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
4. Potwierdzenie ukończenia kursu.
5. Zniżkę na egzamin certyfikacyjny (do 50% ceny).
Struktura kursu:Kurs jest podzielony na 4 semestry:
1. CCNA1 - Podstawy Technologii Sieciowych (40h).
2. CCNA2 - Routing (40h).
3. CCNA3 - Switching (40h).
4. CCNA4 - Usługi Sieciowe i WAN (40h).
Szczegółowy program kursu:CCNA1 Podstawy Technologii Sieciowych:
- Architektura sieci.
- Modele sieci (TCP-IP oraz OSI).
- Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji.
- Warstwa transportowa modelu OSI.
- Warstwa sieci modelu OSI.
- Protokoły IPv4 i IPv6.
- Adresowanie sieci IPv4.
- Warstwa łącza danych.
- Warstwa fizyczna modelu OSI.
- Protokół Ethernet.
- System operacyjny IOS.
- Konfiguracja urządzeń

CCNA2 Routing:
- Wprowadzenie do routingu oraz przełączania pakietów.
- Routing statyczny.
- Routing dynamiczny.
- VLSM i CIDR.
- Protokoły routingu: RIPv2, EIGRP, OSPF.
- Tablica routingu.
- Architektura wieloobszarowa OSPF.

CCNA3 Switching:
- Architektura i działanie sieci lokalnej.
- VLAN’y – protokół VTP.
- Routing między VLAN'ami i Switche warstwy 3.
- Redundancja w warstwie 2 modelu OSI – protokół STP.
- Agregacja łączy.
- Redundancja w warstwie 3 modelu OSI – protokół HSRP.

CCNA4 Usługi Sieciowe i WAN:
- Monitorowanie sieci.
- Bezpieczeństwo urządzeń i sieci – ACL.
- Usługi DHCPv4 i DHCPv6.
- Protokół NAT.
- Architektura łączy WAN.
- Połączenia szeregowe – protokół PPP.
- Protokół Frame-Relay.