Kurs FortiGate Security Level 1

Nazwa kursu:Kurs FortiGate Security Level 1.
Cena:1 200,00 /zł brutto
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnej konfiguracji podstawowych funkcjonalności dostępnych w urządzeniach FortiGate.
Ponadto kurs wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych i uczy jak zabezpieczać firmowe sieci komputerowe przy użyciu urządzeń FortiGate.
Wersja kursu:Wersja 1.
Cel kursu:Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA).
Wymagania:Brak wymagań.
Czas trwania kursu:40 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
2. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
3. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Szczegółowy program kursu:1. Wprowadzenie do systemów Fortinet UTM (Unified Threat Management).
2. Monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń sieciowych.
3. Polityki Firewalla.
4. Proces Uwierzytelniania poprzez Firewall.
5. SSL VPN.
6. IPsec VPN.
7. Antywirusy.
8. Filtrowanie wiadomości e-mail.
9. Filtrowanie sieci Web.
10. Kontrola aplikacji.