Kurs FortiGate Security Level 2

Nazwa kursu:Kurs FortiGate Security Level 2.
Cena:1 200,00 /zł brutto
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do implementacji rozwiązań bezpieczeństwa w sieciach o różnych topologiach i rozmiarach. Zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami i konfiguracją urządzeń FortiGate począwszy od wirtualnych domen, organizacji routingu, redundantnych łączy do Internetu, tuneli IPSec VPN w wersji site-to-site i client-to-site, konfiguracji i zarządzania modułem IPS, konfiguracji wysokiej dostępności jak również metod diagnozowania i rozwiązywania problemów.
Wersja kursu:Wersja 1.
Cel kursu:Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP).
Wymagania:Wiedza adekwatna do zakresu szkolenia: Kurs FortiGate Security Level 1.
Czas trwania kursu:40 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
2. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
3. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Szczegółowy program kursu:1. Proces Routing-u.
2. Wirtualne Sieci.
3. Tryb transparenty Firewalla i wysoka dostępność (HA).
4. Zaawansowane zagadnienia IPsec VPN.
5. Moduł prewencji ataków - IPS.
6. Fortinet Single Sign On (FSSO) z wykorzystaniem AD.
7. Operacje z certyfikatami.
8. Moduł zapobiegania wyciekowi danych - DLP.
9. Diagnostyka sieci.
10. Wykorzystanie akceleracji sprzętowej.