Kurs NDG Linux Essentials

Nazwa kursu:Kurs NDG Linux Essentials.
Cena:1 400,00 /zł brutto
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji systemami Linux.

Część 1: Podstawy korzystania z systemu Linux z perspektywy administratora i najważniejsze narzędzia potrzebne przy pracy z tym systemem: konsola, polecenia, edytory tekstu, architektura systemu, uprawnienia, instalacja i konfiguracja oprogramowania.

Część 2: Najważniejsze zagadnienia administracji systemem Linux i siecią: język skryptów powłoki Bash, użytkownicy i uprawnienia, procesy, skrypty startowe, oprogramowanie, podstawowe usługi serwerowe, sieci komputerowe, protokoły, w tym działanie TCP/IP, adresacja i routing.
Wersja kursu:Wersja 1.
Cel kursu:Kurs przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: LPI-101 i LPI-102, które pozwalają uzyskać tytuł Junior Level Linux Professional (LPIC-1).
Wymagania:Brak wymagań.
Czas trwania kursu:70 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do platformy elearningowej Cisco.
2. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
3. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
4. Potwierdzenie ukończenia kursu.
Szczegółowy program kursu:Część 1:
1. Podstawy konsoli.
2. System plików: gdzie i czego szukać.
3. Ogólne zasady działania systemu.
4. Praca w powłoce.
5. Wyrażenia regularne.
6. Vim.
7. Proces uruchamiania systemu.
8. Świadoma instalacja.
9. Instalacja oprogramowania.
10. Procesy.
11. System operacyjny a sprzęt.
12. Architektura systemu dla administratora.
13. System plików okiem administratora.
14. System plików.

Część 2:
15. Automatyzacja pracy: skrypty powłoki.
16. Użytkownicy.
17. Wyszukiwanie plików.
18. Podstawy SQL – zagadnienia dla przyszłego administratora.
19. X-window.
20. Dostosowywanie systemu.
21. Szyfrowanie danych.
22. Podstawowe usługi.
23. Podstawy konfiguracji poczty.
24. Podstawowa konfiguracja sieci.
25. Sieci komputerowe – przegląd.
26. TCP/IP i model ISO/OSI.
27. Konfiguracja interfejsów sieciowych.
28. DHCP.
29. Praca zdalna.
30. Bezpieczeństwo – podstawy.
31. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów.