Kurs Network Administrator

Nazwa kursu:Kurs Network Administrator.
Cena:1200,00 /zł brutto
Skrócony opis kursu:Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku Administrator Sieci Komputerowych. Kurs kładzie szczególny nacisk na praktyczne poznanie maksymalnie szerokiego spektrum rozwiązań sieciowych wiodących producentów sprzętu sieciowego takich jak: CISCO, HUAWEI, JUNIPER, FORTINET.
Uczestnicy kursu nabędą praktyczne umiejętności obsługi i konfiguracji najpopularniejszych urządzeń sieciowych oraz poznają dobre praktyki niezbędne do profesjonalnej pracy w branży IT.
Wersja kursu:Wersja 1.
Cel kursu:Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku Administrator Sieci Komputerowych.
Wymagania:Brak wymagań.
Czas trwania kursu:40 godzin lekcyjnych.
Użytkownik kursu otrzymuje:
1. Dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej (po angielsku).
2. Dostęp do laboratorium szkoleniowego.
3. Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Szczegółowy program kursu:1. Sieci komputerowe – przegląd.
2. TCP/IP i model ISO/OSI (omówienie podstawowych usług sieciowych)
3. Podstawowa konfiguracja sieci.
4. Polityki i konfiguracja Firewalla ( Na przykładzie Linuxa, Rozwiązań Fortinet oraz Cisco)
5. Wprowadzenie do routingu oraz konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego
6. Architektura i działanie sieci lokalnej (Standard Ethernet, VLAN’y)
7. Bezpieczeństwo – podstawy (Konfiguracja zabezpieczeń na poziome warstwy 2 i 3)
8. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w sieci.