Kursy

Kursy organizowane są w grupach 16 osobowych, przy czym Akademia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć do chwili zgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników.

Na życzenie wszystkich uczestników pojedynczego szkolenia zarówno długość jak i częstotliwość prowadzonych zajęć może zostać zmodyfikowana i dostosowana do ich wymagań.

W ramach szkolenia przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne w formie wykładów, jak i praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych. Słuchacze pracują również we własnym zakresie, korzystając z materiałów Cisco udostępnianych każdemu uczestnikowi szkolenia za pośrednictwem sieci. W tym celu zakładane są osobiste konta na serwerze Cisco Networking Academy, co umożliwia korzystanie z materiałów szkoleniowych na każdym komputerze z dostępem do Internetu, także w domu.

Egzaminy certyfikujące, po ukończeniu kursu, są odpłatne i zdaje się je w przystosowanych do tego celu centrach egzaminacyjnych. W Akademii  nie ma możliwości podejść do egzaminu lecz najbliższe centra zlokalizowane są w Zabrzu, Katowicach czy Bielsku- Białej.